Dorsalplatte eines Segments

Dorsal plate of a segment